Serc

De Nijkerkse kerk

De kerk van Nijkerk in beeld door de jaren heen

Komende vanuit het westen of vanuit de nieuwe polder ziet men al van veraf de contouren van de stad zich aftekenen tegen het achterliggende Veluwe-massief. Markant onderdeel van het silhouet van Nijkerk is de karakteristieke witte toren van de grote kerk waaraan de stad zijn naam ontleent. Al in 1222 werd op deze plaats een kerk gebouwd door de boeren uit de omgeving, nadat een eerder in de nabijheid gevestigde kerk was afgebrand. Om die nieuwe kerk heen groeide een dorp: Nije kerk of Nijekerk. Later, in 1413 kreeg de plaats stadsrechten; toen werd ook een grotere kerk gebouwd, meer in overeenstemming met de nieuwe verkregen status. De witte houten toren (uniek in Nederland) dateert van 1776; de toren werd in dat jaar opgetrokken om plaats te bieden aan het klokkenspel; het laatste achttiende eeuwse klokkenspel dat werd gegoten.